Politische Vertretung

GR DI (FH)

Andreas Sucher

Obmann


Vorstand

Obmann, GR DI (FH) Andreas Sucher (Stadt Villach)

1. Obmannstellvertreter, VM Johann Nageler (MG Finkenstein)

2. Obmannstellvertreterin, GRin Silke Watzenig, MA (MG Velden)

Bgm. Franz Richau (MG Rosegg)

2. Vzbgm. Michael Hallegger (MG St. Jakob i. R.)


Mitgliederversammlung

Obmann, GR DI (FH) Andreas Sucher (Stadt Villach)

GR Reg.Rat Ing. Kurt Petritsch (Stadt Villach)

VM Johann Nageler - 1. Obmannstellvertreter (MG Finkenstein am FS.)

GR Mario Samonig (MG Finkenstein am FS.)

GRin Silke Watzenig, MA - 2. Obmannstellvertreterin (MG Velden am WS.)

GV Robert Köfer (MG Velden am WS.)

Bgm. Franz Richau (MG Rosegg)

GRin Theresia Kleinberger (MG Rosegg)

2. Vzbgm. Michael Hallegger (MG St. Jakob i. R.)

GV Mag. Robert Koller (MG St. Jakob i. R.)